MØDET MED DEN ANDEN. Et motiv i dansk kunst fra Wilhelm Bendz til L.A. Schou

MØDET MED DEN ANDEN

Mødet med den Anden kaster lys over et hidtil upåagtet motiv i dansk malerkunst i perioden 1820 til 1860. Bogen tager udgangspunkt i filosoffen Emmanuel Lévinas’ tanker om den etiske forpligtelse, der ligger i mødet med den Andens ansigt. Disse tanker benyttes fortrinsvis som en kritisk analysemodel med hensyn til afdækning af repræsentationens egenart og de kulturelle koder, der blev afgørende for kunstens fremstillinger af den Anden. Men i modsætning til filosoffens skepsis over for billedets formåen argumenterer bogen for kunstens potentiale for at iværksætte en etisk relation.

Den Anden som kunstens motiv bliver undersøgt i to forskellige fremstillingstyper: kunstnerbilleder med særligt henblik på konfrontationen mellem kunstneren og modellen, og skildringer af mødet med fremmede mennesker og kulturer, medbragt fra kunstneres rejser til Italien og Orienten.

Forfatteren indkredser den Anden på en bredere måde end ved blot at fremdrage sammenhængen mellem nationale selvbilleder og deres komplementære fremmedbilleder. Bogens pointe er, at der ikke findes én enkelt iscenesættelse af mødet med den Anden, men flere forskellige, der samlet peger på to måder at anskue den Anden på - som et menneske der er fundamentalt anderledes, og som en generaliserende konstruktion, der gør andetheden til en moralsk tvivlsom kategori.

Med sin analyse af mødet med det fremmede i dets forskellige fremtrædelsesformer, som rummer en altid nærværende etisk udfordring, indskriver bogen sig i et højaktuelt debatområde.

Alena Marchwinski, mag.art. i kunsthistorie, ansat som seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek. Hun har tidligere skrevet bøgerne Angsten og dens sublimering (1995) og Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer (1996).

 

Pris ved 1 248,00 DKK

Emne Dansk guldalder
Kunstner Diverse
Forfatter Alena Marchwinski
Sprog Dansk tekst
Illustrationer 36 heraf 34 i farver
Format / Sideantal 26 x 20 cm / 158 sider
Udgivelsesår 2009
Indbinding Indbundet
Forlag Museum Tusculanums Forlag
Antikvarisk
Antal
Køb
ISBN 9788763510875
Lev. 3 dage

MØDET MED DEN ANDEN

Mødet med den Anden kaster lys over et hidtil upåagtet motiv i dansk malerkunst i perioden 1820 til 1860. Bogen tager udgangspunkt i filosoffen Emmanuel Lévinas’ tanker om den etiske forpligtelse, der ligger i mødet med den Andens ansigt. Disse tanker benyttes fortrinsvis som en kritisk analysemodel med hensyn til afdækning af repræsentationens egenart og de kulturelle koder, der blev afgørende for kunstens fremstillinger af den Anden. Men i modsætning til filosoffens skepsis over for billedets formåen argumenterer bogen for kunstens potentiale for at iværksætte en etisk relation.

Den Anden som kunstens motiv bliver undersøgt i to forskellige fremstillingstyper: kunstnerbilleder med særligt henblik på konfrontationen mellem kunstneren og modellen, og skildringer af mødet med fremmede mennesker og kulturer, medbragt fra kunstneres rejser til Italien og Orienten.

Forfatteren indkredser den Anden på en bredere måde end ved blot at fremdrage sammenhængen mellem nationale selvbilleder og deres komplementære fremmedbilleder. Bogens pointe er, at der ikke findes én enkelt iscenesættelse af mødet med den Anden, men flere forskellige, der samlet peger på to måder at anskue den Anden på - som et menneske der er fundamentalt anderledes, og som en generaliserende konstruktion, der gør andetheden til en moralsk tvivlsom kategori.

Med sin analyse af mødet med det fremmede i dets forskellige fremtrædelsesformer, som rummer en altid nærværende etisk udfordring, indskriver bogen sig i et højaktuelt debatområde.

Alena Marchwinski, mag.art. i kunsthistorie, ansat som seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek. Hun har tidligere skrevet bøgerne Angsten og dens sublimering (1995) og Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer (1996).